אקזיט אלקטרוניקס

לקוח נכבד!
אקזיט אלקטרוניקס מודה לך שרכשת מסך Hisense אנו בטוחים כי תהנה מאיכות המוצר והשימוש בו. מסמך זה מסדיר את תקופת ותנאי האחריות הנוספת שהינה מעבר לאחריות עפ"י דין בשנת המוצר הראשונה ובהתאם להצעה של אקזיט אלקטרוניקס בלבד.
תקופת המבצע : מתאריך 01.01.20 ועד לתאריך 31.12.21

1. תקופת ותנאים מוקדמים לקבלת האחריות הנוספת:

האחריות הנוספת לפי תעודת אחריות זו תהא בתוקף במשך שנתיים מתום שנת האחריות על פי דין והיא כפופה לתנאים הקבועים להלן:

2. תנאי האחריות הנוספת בתקופת האחריות הנוספת: